Opleidingsschool

Als opleidingsschool leidt SBO De Batavier jaarlijks 13 tot 20 studenten op tot meer zelfstandige onderwijsassistenten en jonge (beginnende) leerkrachten.

Opleiden in de school is samen werken aan kwaliteit. Dit gebeurt vanuit een onderzoekende en innoverende houding binnen onze professionele leergemeenschap zodat we altijd de best opgeleide jonge professionals onderwijs aan onze leerlingen mogen laten verzorgen. Dit doen wij samen als team van De Batavier in samenwerking met de Pabo (Saxion Hogeschool Enschede), het ROC van Twente en de Opleider(s) in de School.

Binnen het leerproces van onze jonge professionals staat ‘eigen’ verantwoordelijkheid nemen centraal; in de groep, de school en het team.

Dit willen wij samen (jonge professionals, Pabo, ROC en het team van De Batavier) oppakken en bereiken met behulp van onze kernwaarden als SBO school; vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid en respect!

Daarbinnen staat pedagogisch handelen als speerpunt bovenaan. Van daar uit richten we ons steeds meer op het didactische component. 

 

Want zonder band met de groep en haar leerlingen kun je didactisch niet leren/groeien.

Groeien vanuit je kracht (hetgeen goed gaat) en je mogelijkheden = GROEIEN MET LEF!

Wilt u meer weten omtrent het opleiden op school neem gerust contact op met Jeroen Wolberink onze schoolopleider op de Batavier.  jeroen.wolberink@symbiohengelo.nl 

 

Promotiefilmpje beroep leerkracht

De week voor de herfstvakantie heeft een cameraploeg van ‘Werkplein Twente’ een dagje
meegelopen op onze school, met in de ‘ hoofdrol’ meneer Lars.
Doel van dit bezoek was om ons mooie vak te promoten en ervoor te zorgen dat er
voldoende leerkrachten beschikbaar zijn om leerlingen te onderwijzen.
Via onderstaande link kunt u het promotiefilmpje bekijken:

 

Promotie filmpje op de SBO De Batavier