Rots & Water

Tijdens de Rots en Watertraining worden weerbaarheid en solidariteit geoefend, getraind en toegepast.
Alle groepen op De Batavier krijgen Rots en Water. Groep 1 t/m 3 van juf Manon en groep 4 t/m 8 van meneer Tom.

Waar staat  Rots en Water eigenlijk voor:

Rots staat symbool voor weerbaar zijn en voor jezelf opkomen, zelfvertrouwen hebben en zelfverzekerd zijn.
Water staat symbool voor sociaal zijn, flexibel en hulpvaardigheid zijn, aardig zijn voor en tegen anderen en leren samenwerken met elkaar.
Als het nodig is kan water ook opkomen voor zichzelf.

 
Waarom bieden we Rots en Water aan op De Batavier:

Rots en Water is bedoeld om kinderen  steviger in hun schoenen te staan.
Maar ook om beter te leren omgaan met elkaar en meer op te komen voor jezelf en een ander; dit vanuit vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.

 
Wat leren de kinderen tijdens de trainingen:

Kinderen leren bewust keuzes te maken en eigen grenzen aan te geven.
Ook leren kinderen andermans grenzen te zien/voelen/accepteren/respecteren en met elkaar samenwerken en spelen.

 
En met welk doel worden de trainingen gegeven:

Kinderen werken samen met de leerkracht en trainer aan het  verbeteren van zelfbeheersing, zelfvertrouwen, assertiviteit en communicatief sociale vaardigheden.
Dit gebeurt vanuit de 4 pijlers van De Batavier: vertrouwen, verantwoordelijk, veiligheid en respect. Met als belangrijk motto om te kunnen leren; alles doen we vanuit “Groeien met LEF”.