Algemene informatie

Als de basisschool aangeeft niet meer te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind, kan deze, in overleg met de ouder(s), een aanvraag indienen bij de Commissie van Arrangementen. De aanvraag kan ook door de ouder(s)/verzorger(s) worden gedaan.
Deze commissie bekijkt of het kind gebaat is bij plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of dat het kind een andere soort onderwijs nodig heeft. Bij een positief advies wordt er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven.

 

Het speciaal basisonderwijs heeft dezelfde kerndoelen als de reguliere basisschool en hanteert dan ook dezelfde vakken met de bijbehorende methodes. In kleinere groepen en met meer tijd en ondersteuning krijgt het kind ruimte om zich de vaardigheden en doelen eigen te maken.

 

Samen, waarbij ook de ouders worden betrokken, wordt bekeken hoe het kind tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling kan komen. Daarbij wordt rekening gehouden met haar of zijn onderwijsbehoefte en wordt gekeken naar het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

 

Niet alleen het leren staat centraal, er is ook veel aandacht voor het welbevinden.

Wilt u meer weten over onze school, neemt u dan gerust contact op met één van onze MT-leden.
Ook kunt u veel informatie vinden op de website “Scholen op de kaart”.

 

 

Management SBO De Batavier

René Bekhuis
Directeur
Arjan Otten
MT-lid
Elsbeekweg 10
074-2916985
Nancy Eijssink
MT-lid
Schützstraat 18
074-2916994