Vertrouwenspersonen

Binnen SBO De Batavier hebben we twee interne vertrouwenspersonen; juf Martine Venhuis aan de locatie Elsbeekweg en juf Kim Westerhuys aan de locatie Schützstraat.

Soms is het fijn om met een onafhankelijk persoon te praten over vertrouwelijke situaties. Juf Kim en juf Martine bezoeken alle midden- en bovenbouw groepen om uitleg te geven over wat de kinderen van een vertrouwenspersoon mogen verwachten. Het bespreken van thema’s als ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, roddelen en pesten) is niet eenvoudig, de begrippen zijn moeilijk uit te leggen. Ze zijn ruim en behandelen uiterst gevoelige onderwerpen, waarbij erg voorzichtig gehandeld dient te worden. Met behulp van de praatplaat: “Vindt je dit fijn? NEE!” zal  geprobeerd worden om op een prettige en veilige manier, ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. En daarnaast ook duidelijk te maken wat de rol van vertrouwenspersonen binnen de school is (kinderen weten waarvoor ze bij de vertrouwenspersonen terecht kunnen, maar ook de leerkrachten weten waarvoor / wanneer ze een leerling kunnen stimuleren of doorverwijzen).

 

De leerling kan op verschillende manieren contact met juf Kim of juf Martine maken: 

  • de leerling benadert een van de juffen zelf 
  • de leerling vraag aan de leerkracht of er een afspraak gemaakt kan worden 
  • de leerling kan het opschrijven en het briefje in de daarvoor bestemde brievenbus doen
  • de leerling kan een van de juffen een mail sturen.

 

Juf Kim en juf Martine zijn 1 keer in de 2 weken een dagdeel ambulant. Behalve de leerlingen kunnen ook ouder(s)/verzorger(s) en collegae terecht bij juf Kim en juf Martine. Ouders en collega’s kunnen contact opnemen door te mailen, bellen of door de vertrouwenspersoon persoonlijk te benaderen.